Home

Voetreflexologie

 

Voetreflexologie is een eenvoudige en efficiënte natuurgeneeskundige therapie. De hele mens is terug te vinden in de voet, de voet is namelijk als een spiegel van de volledige mens. Elk orgaan en elk lichaamsdeel is door energiestromen met een bepaalde plaats (reflexgebied) op de voet verbonden.

 

De toestand van de voet (gespannen, verslapt, pijnlijk enz.) geeft aanwijzingen over de toestand van het lichaam op dat moment. De voet omvat niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke en emotionele aspecten.

Reflexzonetherapie is een unieke methode. waarbij deze reflexzones met duim en vingers worden bewerkt. Als een orgaan of lichaamsdeel niet helemaal goed werkt c.q. overbelast is, weerspiegelt zich dat in de voeten door pijn. De pijnpunten zijn de leidraad van de behandeling.

 

Voetreflexologie is een alternatieve geneeswijze die energetisch, zelfherstellend en preventief werkt. Nog voordat er fysieke waarneembare verschijnselen zijn in de vorm van een ziekte of klacht, kan men al op die plaatsen pijn hebben en is deze meestal medisch nog niet te duiden.

 

Het doel van deze therapie is, net zoals bij Shiatsu, het bereiken van een natuurlijk evenwicht in het gehele organisme . Door massage, druk en warmtetoevoer van de beoefenaar kunnen blokkades die zich in het lichaam gevormd hebben opgeheven worden.